Stoby bygdegård Säkerhetsinformation | Välkommen till Stoby Bygdegård!


Klicka på bilden för att ladda hem villkoren!

Säkerhetsinformation till hyresgäster.
 • Utrymningsvägarna får inte blockeras med bord, stolar eller liknande.
 • Gästerna måste alltid informeras om säkerhet; utrymningsvägar, brandsläckare, återsamlingsplats.
 • Det får vistas max. 150 personer i byggnaden.
 • Ta reda på var brandsläckningsutrustningen finns.
 • Placera ljus och marschaller på säker plats.
 • Rökning endast utomhus.
 • Eventuella tillstånd från myndigheter är sökta.
 • OBS! det finns INGEN fast telefoni i bygdegården.
  Hyresgäst är därför skyldig att se till att det finns en fungerande mobiltelefon under hela hyrtiden.

 • Skadebegränsande åtgärder vid brand.

 • 1. RÄDDA - Utrym lokalen, Återsamlingsplats enligt utrymningstavla vid entrén.

 • 2. LARMA - Ring SOS telefonnummer 112.
  Ni befinner er i Stoby Bygdegård, Sandbyvägen, Stoby.

 • 3. SLÄCK – Använd brandsläckare som finns både i köket och vid scenen.
  Innan ni lämnar lokalen – se till att...
 • Levande ljus är släckta.
 • Alla lampor i är släckta överallt.
 • Spisar och kaffekokare är avstängda.
 • Fläktar till ventilationen är avstängda.
 • Dörrar och fönster är stängda och låst/reglade.
 • Bygdegårdsgruppen för Stoby Bygdegård 2016-05-21