Stoby bygdegård Hyresvillkor | Välkommen till Stoby Bygdegård!Klicka på bilden för att ladda hem villkoren!

Stoby Bygdegårds Hyresvillkor

Uthyrning sker enligt Stoby Bygdegårds hyresvillkor:
 • Stoby Intresseförenings bygdegårdsgrupp, äger alltid
  rätten att besluta om och godkänna bokning.
 • För värdesaker mm. ansvaras ej. Hyresgäst står själv för
  försäkring för skador på egen egendom och person.
 • Hyresgäst är ersättningsskyldig för eventuellt uppkomna
  skador eller förkommen egendom som tillhör bygdegården.
 • Ovanvåningen får ej användas utan separat tillstånd.
 • Bokning är giltig först när reservationen bekräftats.
 • Hyreskostnad enligt gällande prislista från 19 - 01 - 01.
 • Förskottsbetalning på bankgiro 5961-0139 inom 10 dagar
  efter bekräftelse erhållits annars stryks bokningen.
 • Vid eventuell avbokning senast 30 dagar innan bokad
  tidpunkt ta en avgift på 300 kr ut och senare än 30 dagar
  återbetalas inte hyreskostnaden alls.
 • Hyresgäst skall väl förvara och inte låna ut nyckel till
  obehöriga. All kostnad i samband med låsbyte debiteras
  hyresgästen.
 • Det är hyresgästens ansvar att vara införstådd med
  bygdegårdens säkerhetsinformation och förbinder sig att
  följa gällande föreskrifter.
 • Vid hyrestidens slut, skall lokalen vara väl städad och
  iordningställd enligt checklista. Vid behov av efterstädning
  debiteras hyresgäst.
 • I lokalen finns kuvert till 100 sittande gäster.
 • I lokalen finns en mindre ljudanläggning, sladdlös mikrofon
  och headset, hörslinga och overheadprojektor med duk.
 • Bygdegårdsgruppen för Stoby Bygdegård 19-01-01