Stoby bygdegård Bygdegårdsgruppen | Välkommen till Stoby Bygdegård!

Stacks Image 3

BYGDEGÅRDSGRUPPEN 2022

LARS PERSSON
Skötseln i bygdegården och är
behjälplig vid uthyrning
tel. 073-561 70 53

KJELL BLOMQVIST
Skötseln i bygdegården och är
behjälplig vid uthyrning
tel. 070-943 62 55

SUNE JOELSSON
Skötseln i bygdegården

THERESIA BJÖRKLUND
Lämnar ut nyckeln
tel. 073-334 20 07

DAN NILSSON
Skötseln i bygdegården

HÅKAN NILSSON
Skötseln I bygdegården

MINDY SILWER
Bokningsansvarig & ansvarig för hemsidan
kontakt: stobyintresseforening@gmail.com